Hanneke Oey

Het bezielde lichaam is wat mij boeit en drijft. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de beweegredenen van mensen. Als kind al liep ik achter iemand aan die mank was, geboeid door zijn looppatroon. Goed kijkend probeerde ik net zo te lopen als hij: willen weten hoe dat is, hoe dat voelt, hoe dat gaat, me erin verplaatsend. Als volwassene heeft die interesse zich ontwikkeld en verdiept. Ik werd fysiotherapeut, mimespeler en later haptotherapeut. Overeenkomst tussen die verschillende vakgebieden is de interesse in lichaamstaal, beweegredenen, ademruimte. In passie, zelf-expressie en zingeving.

Wat maakt een leven zinvol? Wat maakt het tot een menswaardig bestaan? Dat is voor de een anders dan voor een ander. Dicht bij jezelf blijven en verstaan wat er zich binnen in je afspeelt is een belangrijke voorwaarde hiervoor. Dat is wat ik bedoel met “luisteren naar je gevoel”: je innerlijke stem verstaan en hier gehoor aan geven. Wie dichtbij start, kan heel ver komen.

Ik ben begonnen als fysiotherapeut. Daarna het avontuur gevolgd en een aantal jaren gewerkt als mimespeler in het jeugd- en bewegingstheater. Om vervolgens weer in de mensbegeleiding terug te keren: mijn levenservaring doorgevend in de haptotherapie en het geven van zingevingsworkshops.

Daarnaast heb ik een grote liefde voor zelfrealisatie, of simpeler gezegd: leren zijn wie je werkelijk bent. Ik wordt geïnspireerd door o.a. het gedachtegoed van De Voorde, en studeer sinds 2000 aan de Ridhwan School for Human Development.

Voor mij gaat OORSPRONG over zijn wie je bent, je oorspronkelijkheid.  OORSPRONG verwijst ook naar je afkomst, je familie, waar je vandaan komt. En naar de bron van alle leven, de spirituele dimensie, daar waar we verbonden zijn met alles en iedereen. Deze drie elementen voor mij het meest wezenlijke in het leven.

Mijn begeleiding kenmerkt zich door rust, diepgang, warmte en helderheid.

webdesign: Ik Ben Bart