Hanneke Oey

Het bezielde lichaam is wat mij boeit en drijft. Van jongs af aan is Bewegen en Bewogen Worden een leiddraad geweest in mn bestaan. Jazz Dance, turnen, ravotten in de duinen en de zee... Als volwassene heeft die interesse zich ontwikkeld en verdiept. In verschillende vakgebieden ben ik er steeds mee bezig geweest: met lichaamstaal, beweegredenen, ademruimte. Ik heb een passie voor passie, voor zelf-expressie en zingeving.

Wat maakt een leven zinvol? Wat maakt het tot een menswaardig bestaan? Dat is voor de een anders dan voor een ander. Dicht bij jezelf blijven en verstaan wat er zich binnen in je afspeelt is een belangrijke voorwaarde hiervoor. Dat is wat ik bedoel met “luisteren naar je gevoel”: je innerlijke stem verstaan en hier gehoor aan geven. Wie dichtbij start, kan heel ver komen.

Ik ben begonnen als fysiotherapeut. Daarna het avontuur gevolgd en een aantal jaren gewerkt als mimespeler in het jeugd- en bewegingstheater. Om vervolgens weer in de mensbegeleiding terug te keren: mijn levenservaring doorgevend in de haptotherapie en het geven van zingevingsworkshops.

Daarnaast heb ik een grote liefde voor zelfrealisatie, of simpeler gezegd: leren zijn wie je werkelijk bent. Ik wordt geïnspireerd door o.a. het gedachtegoed van De Voorde, en studeer sinds 2000 aan de Ridhwan School for Human Development.

Voor mij gaat OORSPRONG over zijn wie je bent, je oorspronkelijkheid.  OORSPRONG verwijst ook naar je afkomst, je familie, waar je vandaan komt. En naar de bron van alle leven, de spirituele dimensie, daar waar we verbonden zijn met alles en iedereen. Deze drie elementen voor mij het meest wezenlijke in het leven.

Mijn begeleiding kenmerkt zich door rust, diepgang, warmte en helderheid.

webdesign: Ik Ben Bart